Zagramy od wieków do nieba
Tradycja jest sztuką dźwięku