Czas mija, którzy skorzystali
Tradycja jest sztuką czasu.