Oczyścić dzwonki środków, a także przywrócić je do stanu estetycznym, dać im lat ruszeniem możliwość wystąpienia raka brązu.Czytaj więcej

W latach, ponieważ wszystkie prace czyszczenia dzwony zostały powierzone agresywnych szlifowania materiałów metalowych, piasku kwarcowego lub procedur opartych na zastosowaniu substancji kwaśnych. Wyniki były dzwony nieprzyjemne kolory i całkowity brak szacunku dla samych i ich historii dzwonów.

Dzięki firmie Rubagotti Carlo Srl i jego nieustające zaangażowanie w poszukiwaniu nowych produktów i rozwiązań, w pełni zgodne z nadzorem, więc to może być stosowane metodyki dotychczas eksploatowane tylko na pomniki z brązu, na podstawie maszyn piaskowanie przy niskim ciśnieniu i kruszyw ściernych i naturalne.

Czyszczenie dzwonów można dokonać bezpośrednio do wież bez konieczności demontażu tych samych dzwonów, gwarantując wyjątkowy i bezinwazyjna.