Koła dla Bells, wykonane ze stali, drewna, stali / drewnie.Czytaj więcej

Realizacja, instalacji, utrzymania lub przywrócenia koła do ruchu dzwonów w dowolnym materiale i wszelkiego rodzaju i nagłośnieniem.

Koła dla dzwony wykonane są w całości przez naszą warsztacie z zachowaniem odpowiednich tolerancji swing i prostopadłości.

Każde koło jest zbudowany przez strony na potrzeby szczepów, systemu dźwięku dzwonów i gabarytów wieży.

E ", możliwe, realizacja każdego rodzaju koła do dzwonów, a także odbudowę istniejących kołach lub reprodukcji kół o szczególnym znaczeniu historycznym i artystycznym.