Wymiana i rewizja istniejących instalacji, Bells.Czytaj więcej

Wykonujemy remontu lub wymiany sprzętu przeładunkowego dla istniejących dzwonów i zegarów, takich jak dostosowanie się do wymogów prawnych obowiązujących.

Możemy dokonać przeglądu istniejących instalacji dowolnej marki i typu z możliwością ponownego wykorzystania silników, telebattenti (młoty elektryczne) lub sprzęt nadal działa.